Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerIzdanja
 
 
Prikazujemo kompletan popis izdanja Poljoprivrednog Fakulteta u Osijeku. Izdanja kod kojih je navedena cijena možete kupiti kod nas. U cijene je uracunat PDV u iznosu od 5 % koji se naplačuje od 1.1.2013. godine.

  AGRARNA EKONOMIKA

Autor: Božidar Petrač
  AGRARNA SOCIJOLOGIJA

Autor: Đorđe Mirčetić
  AGROKLIMATOLOŠKI POJMOVNIK

Autori: Danijel Jug, Bojan Stipešević, Irena Jug, Milan Mesić

Priručnik u prvom dijelu donosi opise klimatoloških pojmova koji se primjenjuju u poljoprivrednoj proizvodnji, dok se u drugom dijelu nalazi tablični prikaz mjernih jedinica, konverzijske tablice, atlas oblaka i dr.

Cijena: 99,75 kn
  ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autori: Ivan Bogut, Jozo Grbavac i Tihomir Florijančić
 
ATLAS KOROVNE, RUDERALNE I TRAVNJAČKE FLORE

Autor: Mira Knežević

Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje ovoga udžbenika daje cjeloviti prikaz i opis za 272 biljne vrste iz sastava korovne, ruderalne i travnjačke flore s područja sjeveroistočne Hrvatske. Na ukupno 870 originalnih, kolor fotografija prikazane su morfološke značajke pojedinih vrsta u različitim fenofazama kao i druga važna obilježja za prepoznavanje i razlikovanje srodnih vrsta. Za svaku se vrstu daje ime (na latinskom, hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku), sistematska pripadnost, trajanje života, životni oblik, morfološka svojstva, cvjetne formule, ekološki indeksi, rasprostranjenost, pripadnost flornom elementu, fenofaze cvjetanja i moguća upotreba (krma, ljudska hrana, ljekovitost, pčelinja paša, hortikultura i ostalo). U knjizi su posebno istaknute kategorije ugroženih, osjetljivih i rijetkih vrsta na staništima ovoga dijela Hrvatske.
 
BIOMETRIKA u poljoprivredi

Autori: Dražen Horvat i Marija Ivezić

Udžbenik je nastao iz potrebe za što uspješnijim praćenjem i savladavanjem gradiva iz kolegija „Biometrika“ koji se sluša na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Cijena: 126,00 kn
 
BIOMETRIKA u zootehnici

Autori: Gordana Kralik, Zoran Škrtić, Zlata Kralik

Cijena: 105,00 kn
  Bolesti cvijeca
BOLESTI CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA

Autori: Draženka Jurković, Jasenka Ćosić i Karolina Vrandečić

Autorice su bolesti opisale po skupinama uzrocnika (gljive, bakterije, virusi). Unutar skupina paraziti su svrstani prema sistematskoj pripadnosti. Navedene su one cvjetne vrste koje se kod nas uzgajaju na balkonima, vrtovima, rasadnicima...

Cijena: 105,00 kn
  Bolesti cvijeca EKOLOŠKA ZOOTEHNIKA

Autori: Đuro Senčić, Zvonko Antunović, Pero Mijić,
Mirjana Baban i Zlatko Puškadija

Cijena: 210,00 kn
  EKSPLOATACIJA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

Autori: Dušan Brkić, Mate Vujčić, Luka Šumanovac,
Petar Lukač, Darko Kiš, Tomislav Jurić i Dario Knežević

Cijena: 157,50 kn
  ELEKTROTEHNIKA U FUNKCIJI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Autori: Josip Babić, Ivan Menđušić i Ivan Babić
  ENGLISH IN AGRICULTURE I

Autor: Anica Perković
 

ENTOMOLOGIJA – Kukci i ostali štetnici u ratarstvu

Autor: Marija Ivezić

Udžbenik opisuje najvažnije štetnike ratarskih kultura, što je potkrijepljeno mnogim fotografijama. Opisana je njihova biologija, simptomi napada na biljkama te mjere suzbijanja s posebnim osvrtom na načela integrirane zaštite bilja u svrhu pravilne primjene svih mjera zaštite bilja te konačno proizvodnje zdravije hrane.

Cijena: 150,00 kn

  GOVEDARSKA PROIZVODNJA
(Odabrana poglavlja)

Autor: Ivan Knežević
 
HRANIDBA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autor: Matija Domaćinović

Knjiga je napisana na 448 stranica, uvezana kvalitetnim šivanim tvrdim uvezom.

Izdanje: 2006.

Iz sadržaja knjige izdvajamo:
U prvom dijelu knjige je prikazana specifična nutritivna vrijednost, probava i metabolizam hranjivih tvari, a u drugom dijelu se obimno obrađuje kemijski sastav i hranjiva vrijednost svih voluminoznih i koncentriranih krmiva te daje preporuka njihove primjene u obrocima životinja. U prilogu je, u obliku tablica, ponuđen detaljan prikaz hranjive i energetske vrijednost svih krmiva.

Cijena: 210,00 kn (tvrdi uvez)      157,50 kn (meki uvez)
 
HRANIDBA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autor: Mijo Nuskern

Interna skripta Osnove hranidbe I, napisana je na 145 str. i obrađuje kemijsku strukturu hranjivih tvari, njihovu probavu i metabolizam, hranidbene normative i njihova primjena u hranidbi životinja, te sustavi za procjenu energetske vrijednosti krmiva.

Izdanje: 1987.

Cijena: 42,00 kn
  HRVATSKI AUTOHTONI PROIZVODI

Autori: Željko Bukvić, Davor Kralik i Zlata Milaković

Cijena: 157,50 kn
  IMENIK KOROVNE, RUDERALNE, TRAVNJAČKE, MOČVARNE, VODENE I NIZINSKE ŠUMSKE FLORE HRVATSKE

Autori: Ana Skender i Marija Ivezić

Cijena: 21,00 kn
    ISHRANA BILJA

Autori: Vladimir Vukadinović i Vesna Vukadinović

III izmijenjeno i nadopunjeno izdanje - knjiga je B4 formata, tvrdo ukoričena, opsega 452 stranice sa 168 slika (dio je u boji) i 108 tablica.

Cijena: 262,50 kn
  LOVNA KINOLOGIJA

Autori: Zvonimir Tucak, Teodor Wikerhauser, Slavko Cvetnić, Ivica Bošković, Antun Tomašković, Antun Alegro, Ljiljana Bedrica, Vera Cesar, Mirjana Baban i Hrvoje Lepeduš

Cijena: 210,00 kn
  LOVSTVO

Autori: Zvonimir Tucak, Tihomir Florijančić, Marijan Grubešić,
Jasenka Topić, Jan Brna, Pavao Dragičević,
Tatjana Tušek i Ksenija Vukušić

Cijena: 189,00 kn
  LUCERNA

Autor: Mirko Stjepanović

Cijena: 120,00 kn
  MEHANIZACIJA U RATARSTVU

Autori: Robert Zimmer, Đuro Banaj, Dušan Brkić i Silvio Košutić
  ODRŽAVANJE TRAKTORA I
POLJOPRIVREDNIH STROJEVA


Autori: Rudolf Emert, Tomislav Jurić, Dubravko Filipović i
Emil Štefanek
  OPĆE I SPECIJALNO POVRĆARSTVO

Autor: Nada Parađiković

Cijena: 150,00 kn
  OPĆE STOČARSTVO
Interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta

Autor: Sonja Jovanovac

Cijena: 78,75 kn
  OPLEMENJIVANJE BILJA

Autori: Julio Martinčić i Sonja Marić
  OSNOVE AGROEKONOMIKE

Autor: Krunoslav Zmaić
  Perad PERADARSTVO - biološki i zootehnički principi

Autori: Gordana Kralik i sur.

Cijena: 262,50 kn
  POPRAVAK POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

Autori: Rudolf Emert, Željko Bukvić, Tomislav Jurić i Dubravko Filipović
  POPULACIJSKA GENETIKA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autor: Sonja Jovanovac
  PRAKTIKUM ZA VJEŽBE HRANIDBE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autor: Matija Domaćinović
  PRINCIPI UZGOJA ŽIVOTINJA

Autor: Sonja Jovanovac

Cijena: 105,00 kn
  Priručnik za vježbe iz POPULACIJSKE GENETIKE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autor: Damir RImac
 

BIOLOGIJA RIBA

Autori: Ivan Bogut, Daniela Novoselić i Jerko Pavličević
 

RIBOGOJSTVO

Autori: Ivan Bogut, Laszlo Horvath, Zdenek Adamek i
Ivan Katavić
  ZAŠTITA ZDRAVLJA RIBA

Autor: Nikola Fijan
  SJEMENJE I PLODOVI POLJOPRIVREDNIH KULTURA
I KOROVA NA PODRUČJU HRVATSKE


Autori: Ana Skender i suradnici
  SKLADIŠTENJE I OSNOVI TEHNOLOGIJE
RATARSKIH PROIZVODA


Autor: Irma Kalinović
    STOČARSTVO U TROPSKIM I SUPTROPSKIM UVJETIMA

AutorI: Ivan Knežević, Pero Mijić, Zvonko Antunović i
Mirjana baban

Cijena: 105,00 kn
  STROJEVI I UREĐAJI ZA SPREMANJE SILAŽE

Autori: Dušan Brkić, Mate Vujčić, Luka Šumanovac i
Mladen Jurišić

Cijena: 52,50 kn
  STROJEVI I UREĐAJI ZA VAĐENJE ŠEĆERNE REPE

Autori: Dušan Brkić i Mladen Jurišić

Cijena: 52,50 kn
  STROJEVI ZA ŽETVU I BERBU ZRNATIH PLODINA

Autori: Dušan Brkić, Mate Vujčić i Luka Šumanovac

Cijena: 105,00 kn
  SVINJOGOJSTVO
Biološki i zootehnicki principi


Autori: Gordana Kralik, Goran Kušec, Davor Kralik i Vladimir Margeta

Cijena: 262,50 kn
  TRIHINELOZA

Autor: Tihomir Florijančić
  TRŽIŠTE I DISTRIBUCIJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Autor: Zdravko Tolušić
  UVOD U ZNANSTVENI RAD

Autori: Ivan Knežević i Pero Mijić

Udžbenik predstavlja znanstveni vodič koji daje poticaj i ohrabrenje svim mladim znanstvenicima kao i onima koji će to tek postati, na njihovom putu prema znanju i akademskom uspjehu. Udžbenik ukazuje na temeljna obilježja znanstveno-istraživačkoga rada i na mogućnost izrade što boljih znanstvenih djela. U njemu se navodi način izbora znanstvenih djelatnika, njihovo usavršavanje, organizacija znanstvenoga rada, samostalni i timski rad te nagrade za znanstveni rad. Isto tako opisuju se najčešće korištene metode znanstvenoga rada u biotehničkim istraživanjima. Posebna pažnja posvećena je izboru teme za znanstveni rad kao najkreativnijem dijelu znanstveno-istraživačkoga rada, zatim proučavanju literature, znanstvenih informacija i baza podataka, s primjenom računala i interneta, a u cilju postavljanja što ispravnije hipoteze i njezinoga potvrđivanja.

Cijena: 52,50 kn

  VAROOZA - kontrola alternativnim pristupom

Autori: Zlatko Puškadija, Dragan Bubalo, Maja Dražić i
Nikola Kezić
  ZAŠTITA DIVLJAČI

Autori: Zvonimir Tucak, Jasenka Topić, Pavle Vratarić i
Nino Frančeski

Cijena: 157,50 kn
  ZOOTEHNIKA

Autori: Gordana kralik i suradnici

Cijena: 210,00 kn
Povratak  Povratak       Na vrh
Copyright © 2006 - 2013 www.pfos.hr