Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerIzdanja
 
 

Prikazujemo popise izdanja Poljoprivrednog Fakulteta u Osijeku koja su u prodaji i ostala izdanja. U cijene je uracunat PDV u iznosu od 5 % koji se naplačuje od 1.1.2013. godine.

Ostala izdanja

 

Izdanja u prodaji
  AGROKLIMATOLOŠKI POJMOVNIK

Autori: Danijel Jug, Bojan Stipešević, Irena Jug, Milan Mesić

Priručnik u prvom dijelu donosi opise klimatoloških pojmova koji se primjenjuju u poljoprivrednoj proizvodnji, dok se u drugom dijelu nalazi tablični prikaz mjernih jedinica, konverzijske tablice, atlas oblaka i dr.

Cijena: 99,75 kn
 
BIOMETRIKA u poljoprivredi

Autori: Dražen Horvat i Marija Ivezić

Udžbenik je nastao iz potrebe za što uspješnijim praćenjem i savladavanjem gradiva iz kolegija „Biometrika“ koji se sluša na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Cijena: 126,00 kn
 
BIOMETRIKA u zootehnici

Autori: Gordana Kralik, Zoran Škrtić, Zlata Kralik

Cijena: 105,00 kn
  Bolesti cvijeca
BOLESTI CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA

Autori: Draženka Jurković, Jasenka Ćosić i Karolina Vrandečić

Autorice su bolesti opisale po skupinama uzrocnika (gljive, bakterije, virusi). Unutar skupina paraziti su svrstani prema sistematskoj pripadnosti. Navedene su one cvjetne vrste koje se kod nas uzgajaju na balkonima, vrtovima, rasadnicima...

Cijena: 105,00 kn
  Bolesti cvijeca EKOLOŠKA ZOOTEHNIKA

Autori: Đuro Senčić, Zvonko Antunović, Pero Mijić,
Mirjana Baban i Zlatko Puškadija

Cijena: 210,00 kn
  EKSPLOATACIJA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

Autori: Dušan Brkić, Mate Vujčić, Luka Šumanovac,
Petar Lukač, Darko Kiš, Tomislav Jurić i Dario Knežević

Cijena: 157,50 kn
 

ENTOMOLOGIJA – Kukci i ostali štetnici u ratarstvu

Autor: Marija Ivezić

Udžbenik opisuje najvažnije štetnike ratarskih kultura, što je potkrijepljeno mnogim fotografijama. Opisana je njihova biologija, simptomi napada na biljkama te mjere suzbijanja s posebnim osvrtom na načela integrirane zaštite bilja u svrhu pravilne primjene svih mjera zaštite bilja te konačno proizvodnje zdravije hrane.

Cijena: 150,00 kn

 
HRANIDBA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autor: Matija Domaćinović

Knjiga je napisana na 448 stranica, uvezana kvalitetnim šivanim tvrdim uvezom.

Izdanje: 2006.

Iz sadržaja knjige izdvajamo:
U prvom dijelu knjige je prikazana specifična nutritivna vrijednost, probava i metabolizam hranjivih tvari, a u drugom dijelu se obimno obrađuje kemijski sastav i hranjiva vrijednost svih voluminoznih i koncentriranih krmiva te daje preporuka njihove primjene u obrocima životinja. U prilogu je, u obliku tablica, ponuđen detaljan prikaz hranjive i energetske vrijednost svih krmiva.

Cijena: 210,00 kn (tvrdi uvez)      157,50 kn (meki uvez)
 
HRANIDBA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autor: Mijo Nuskern

Interna skripta Osnove hranidbe I, napisana je na 145 str. i obrađuje kemijsku strukturu hranjivih tvari, njihovu probavu i metabolizam, hranidbene normative i njihova primjena u hranidbi životinja, te sustavi za procjenu energetske vrijednosti krmiva.

Izdanje: 1987.

Cijena: 42,00 kn
  HRVATSKI AUTOHTONI PROIZVODI

Autori: Željko Bukvić, Davor Kralik i Zlata Milaković

Cijena: 157,50 kn
  IMENIK KOROVNE, RUDERALNE, TRAVNJAČKE, MOČVARNE, VODENE I NIZINSKE ŠUMSKE FLORE HRVATSKE

Autori: Ana Skender i Marija Ivezić

Cijena: 21,00 kn
    ISHRANA BILJA

Autori: Vladimir Vukadinović i Vesna Vukadinović

III izmijenjeno i nadopunjeno izdanje - knjiga je B4 formata, tvrdo ukoričena, opsega 452 stranice sa 168 slika (dio je u boji) i 108 tablica.

Cijena: 262,50 kn
  LOVNA KINOLOGIJA

Autori: Zvonimir Tucak, Teodor Wikerhauser, Slavko Cvetnić, Ivica Bošković, Antun Tomašković, Antun Alegro, Ljiljana Bedrica, Vera Cesar, Mirjana Baban i Hrvoje Lepeduš

Cijena: 210,00 kn
  LOVSTVO

Autori: Zvonimir Tucak, Tihomir Florijančić, Marijan Grubešić, Jasenka Topić, Jan Brna, Pavao Dragičević,
Tatjana Tušek i Ksenija Vukušić

Cijena: 189,00 kn
  LUCERNA

Autor: Mirko Stjepanović

Cijena: 120,00 kn
  OPĆE I SPECIJALNO POVRĆARSTVO

Autor: Nada Parađiković

Cijena: 150,00 kn
  OSNOVE POLJOPRIVREDNOG STROJARSTVA

Autor: Mate Vujčić, Rudolf Emert, Tomislav Jurić, Goran Heffer, Pavo Baličević, Tomislav Pandurović, Ivan Plaščak

Cijena: 120,00 kn
  Perad PERADARSTVO - biološki i zootehnički principi

Autori: Gordana Kralik i sur.

Cijena: 262,50 kn
  POLJOPRIVREDNA TEHNIKA U RATARSTVU

Autori: Robert Zimmer, Silvio Košutić, Domagoj Zimmer

Cijena: 100,00 kn
  PRINCIPI UZGOJA ŽIVOTINJA

Autor: Sonja Jovanovac

Cijena: 105,00 kn
    STOČARSTVO U TROPSKIM I SUPTROPSKIM UVJETIMA

AutorI: Ivan Knežević, Pero Mijić, Zvonko Antunović i
Mirjana baban

Cijena: 105,00 kn
  STROJEVI I UREĐAJI ZA SPREMANJE SILAŽE

Autori: Dušan Brkić, Mate Vujčić, Luka Šumanovac i
Mladen Jurišić

Cijena: 52,50 kn
  STROJEVI I UREĐAJI ZA VAĐENJE ŠEĆERNE REPE

Autori: Dušan Brkić i Mladen Jurišić

Cijena: 52,50 kn
  STROJEVI ZA ŽETVU I BERBU ZRNATIH PLODINA

Autori: Dušan Brkić, Mate Vujčić i Luka Šumanovac

Cijena: 105,00 kn
  SVINJOGOJSTVO
Biološki i zootehnicki principi


Autori: Gordana Kralik, Goran Kušec, Davor Kralik i Vladimir Margeta

Cijena: 262,50 kn
  TRANSPORT U POLJOPRIVREDI

Autori: Luka Šumanovac, Slavko Sebastijanović, Darko Kiš

Cijena: 250,00 kn
  UVOD U ZNANSTVENI RAD

Autori: Ivan Knežević i Pero Mijić

Udžbenik predstavlja znanstveni vodič koji daje poticaj i ohrabrenje svim mladim znanstvenicima kao i onima koji će to tek postati, na njihovom putu prema znanju i akademskom uspjehu. Udžbenik ukazuje na temeljna obilježja znanstveno-istraživačkoga rada i na mogućnost izrade što boljih znanstvenih djela. U njemu se navodi način izbora znanstvenih djelatnika, njihovo usavršavanje, organizacija znanstvenoga rada, samostalni i timski rad te nagrade za znanstveni rad. Isto tako opisuju se najčešće korištene metode znanstvenoga rada u biotehničkim istraživanjima. Posebna pažnja posvećena je izboru teme za znanstveni rad kao najkreativnijem dijelu znanstveno-istraživačkoga rada, zatim proučavanju literature, znanstvenih informacija i baza podataka, s primjenom računala i interneta, a u cilju postavljanja što ispravnije hipoteze i njezinoga potvrđivanja.

Cijena: 52,50 kn

  UZGOJ SVINJA ZA PROIZVODNJU TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA

Autor: Đuro Senčić

Cijena: 80,00 kn
  ZAŠTITA DIVLJAČI

Autori: Zvonimir Tucak, Jasenka Topić, Pavle Vratarić i
Nino Frančeski

Cijena: 157,50 kn
  ZOOTEHNIKA

Autori: Gordana kralik i suradnici

Cijena: 210,00 kn
Povratak  Povratak       Na vrh
Copyright © 2006 - 2013 www.pfos.hr