25 | 11 | 2015

Zavod za Kemiju, biologiju i fiziku tla

Predstojnica: .prof.dr. Vesna Vukadinović

Zamjenica predstojnice: prof.dr. Zlata Milakovićdoc

Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla osnovan je Odlukom Fakultetskog vijeća od 19. ožujka 2009. godine na prijedlog tadašnjeg Zavoda za agroekologiju. Zavod broji devet članova, među kojima su tri redovita profesora, dva izvanredna profesora, dva docenta te dva tehnička suradnika.

 

Moduli na kojima sudjeluju djelatnici Zavoda za Kemiju, biologiju i fiziku tla

Koordinator

Suradnici

Stručni studij

Pedologija (bilinogojstvo)

prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

prof.dr.sc. Domagoj Rastija

Terenska i laboratorijska istraživanja u pedologiji (bilinogojstvo-ratarstvo)

prof.dr.sc. Domagoj Rastija

prof.dr.sc. Vesna  Vukadinović

Vladimir Zebec, dipl.inž.

Sveučilišni preddiplomski studij

Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje (mehanizacija i agroekonomika)

prof.dr.sc. Irena Jug

prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
prof.dr.sc. Irena Jug
prof.dr.sc. Danijel Jug
prof.dr.sc. Bojan Stipešević

Pedologija (bilinogojstvo)

prof.dr.sc. Domagoj Rastija

prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
prof.dr.sc. Blaženka Bertić

Zebec Vladimir, dipl. inž. 

Pedologija i mikrobiologija (hortikultura )

prof.dr.sc. Domagoj Rastija

prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
prof.dr.sc. Zlata Milaković
doc.dr.sc. G. Kanižai Šarić

Zebec Vladimir, dipl. inž.

Ekofiziologija i ishrana bilja (hortikultura)

prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

prof.dr.sc. Tihana Teklić
prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović
prof.dr.sc. Blaženka Bertić

doc. dr. sc. Boris Đurđević

Ishrana bilja (bilinogojstvo)

prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović

prof.dr.sc. Blaženka Bertić
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
doc.dr.sc. Krunoslav Karalić
doc.dr.sc. Boris Đurđević

Opća mikrobiologija (bilinogojsto)

prof.dr.sc. Zlata Milaković

doc.dr.sc. G. Kanižai Šarić

Integralni projekti u biljnoj proizvodnji (izborni)

prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović

prof.dr.sc. Blaženka Bertić
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

prof.dr.sc. I.Jug

Osnove agroekologije (izborni)

prof.dr.sc. Blaženka Bertić

prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović
prof.dr.sc. Irena Jug
doc.dr.sc. Brigita Popović

Diplomski studij

Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi (ekološka poljoprivreda, obvezni)

prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović

prof.dr.sc. Ivan Bogut
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
prof.dr.sc. Jozo Kanisek
prof.dr.sc. Ružica Lončarić
prof.dr.sc. Irena Jug
doc.dr.sc.Boris Đurđević

Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi (ekološka poljoprivreda, obvezni)

prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

prof.dr.sc. Boris Bertić
prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Krunoslav Karalić
doc.dr.sc. Brigita Popović

Hidropedologija (ishrana bilja i tloznanstvo, obvezni)

prof.dr.sc. Domagoj Rastija

prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

Modeliranje biljne proizvodnje (ishrana bilja i tloznanstvo, obvezni)

prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović
prof.dr.sc. Domagoj Rastija

doc.dr.sc. Boris Đurđević

Pedogeneza i sistematika tala (ishrana bilja i tloznanstvo, obvezni)

prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

prof.dr.sc. Domagoj Rastija

Fiziologija mineralne ishrane (ishrana bilja i tloznanstvo, obvezni)

prof.dr.sc. Tihana Teklić

prof.dr.sc. Blaženka Bertić
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović

Zemljišni resursi (ishrana bilja i tloznanstvo, obvezni)

prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović

prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
doc.dr.sc. Boris Đurđević

Mineralna gnojiva (ishrana bilja i tloznanstvo, obvezni)

prof.dr.sc. Blaženka Bertić

prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Krunoslav Karalić

Organska gnojiva (ishrana bilja i tloznanstvo, obvezni)

prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

prof.dr.sc. Blaženka Bertić
prof.dr.sc. Đ. Banaj

doc.dr.sc. Krunoslav Karalić

doc.dr.sc. Brigita Popović

Produktivnost tla i tvorba prinosa (ishrana bilja i tloznanstvo, obvezni)

prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović
prof.dr.sc. Irena Jug
doc.dr.sc. Krunoslav Karalić
doc.dr.sc. Brigita Popović

Vrednovanje zemljišnih resursa (voćarstvo; vinarstvo i vinogradarstvo, obvezni)

prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović
prof.dr.sc. Irena Jug

Mikroorganizmi u ekološkoj proizvodnji (ekološka poljoprivreda)

Prof.dr.sc. Zlata Milaković

doc.dr.sc.G. Kanižai Šarić

 

Mikroorganizmi i biljke (bilinogojstvo)

Prof.dr.sc. Zlata Milaković

doc.dr.sc.Gabriella Kanižai Šarić

Tehnologija pčelarskih proizvoda (zootehnika)

Doc.dr.sc. Drago Bešlo

Prof.dr.sc. Zlata Milaković
Dejan Agić, prof.

Mikrobiologija tla (povrćarstvo i cvjećarstvo) (izborni)

Prof.dr.sc. Zlata Milaković

doc.dr.sc.Gabriella  Kanižai Šarić

Mikrobiologija tla (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo) (izborni)

Prof.dr.sc. Zlata Milaković

doc.dr.sc.Gabriella Kanižai Šarić

Kartografija i pedološka daljinska istraživanja (izborni)

prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović

prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
prof.dr.sc. Domagoj Rastija

Redoviti profesori:

  • prof.dr. Blaženka Bertić
  • prof.dr. Zlata Milaković
  • prof.dr. Vladimir Vukadinović

Izvanredni profesori:

  • prof.dr. Irena Jug
  • prof.dr. Vesna Vukadinović

Docenti:

  • doc.dr. Boris Đurđević
  • doc.dr. Gabriella Kanižai Šarić

Tehnički suradnici:

  • Larisa Bertić
  • Helena Ristić

 

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za kemiju, biologiju i fiziku tla ...

Stranice Zavoda za kemiju biologiju i fiziku tla